Tải Game

Gian Hùng Xuất thế: Tích nạp tích tiêu - Rinh nhiều quà hot

12/09/2019

Gian Hùng Xuất thế: Tích nạp tích tiêu - Rinh nhiều quà hot

Thời gian: từ ngày 12/09 - 13/09

1. Tích nạp

 • Thời gian: 12/9 - 13/9
 • Phạm vi: All server
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp dài ngày đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng gồm có: Rương Siêu đẹp Siêu Cao Quý, Trang sức Bí bảo Chí tôn, Đồ thủ Thần Thoại, Mảnh Thần tướng Lữ Bố.
 • Chi tiết xem tại các mốc nạp trong game. Đặc biệt Tào Tháo sẽ xuất hiện trong Rương mảnh Thần tướng

2. Nạp đơn

 • Thời gian: 12/9 - 13/9
 • Phạm vi: All server
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, nạp đơn đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng gồm Rương tướng S tùy chọn và Rương Khí Linh Thần Bí
 • Chi tiết xem tại các mốc nạp trong game

3. Tích tiêu

 • Thời gian: 12/9 - 13/9
 • Phạm vi: All server
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, nạp đơn đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng gồm Rương tướng S tùy chọn và Rương Khí Linh Thần Bí
 • Chi tiết xem tại các mốc nạp trong game

4. Gian Hùng Xuất thế - Tào Tháo:

Thời gian: Từ ngày 12/9

Nội dung: Mảnh SS Tào Tháo xuất hiện trong Rương Thần Tướng và một số shop đặc thù

5. Tích lũy nạp reset ngày

 • Thời gian: Từ ngày 02.09 - 05.09
 • Phạm vi: all server
 • Nội dung: trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt là Bánh Trung thu.

BQT Dị Tam Quốc

Kính báo! 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ