Tải Game

Rương Phục Hy

17/02/2020

Rương Phục Hy

Bí cảnh Rương Phục Hy thượng cổ, có thể dùng La Bàn Phục Hy để tìm báu vật.

 

Giới thiệu tính năng:

Khi người chơi đạt Lv41 và mở server tới ngày thứ 3 sẽ mở khóa Rương Phục Hy.

Tướng Quân có thể vào Rương Phục Hy tiêu La Bàn Phụ Hy để tầm bảo

 

La Bàn Phục Hy nhận qua rương sôi nổi nhiệm vụ ngày hoặc sự kiện, trong đó Bí Cảnh Rương Phục Hy và La Bàn Rương Phục Hy sẽ mất hết linh khí vào cuối tuần (0 giờ thứ 2 sẽ làm mới Rương Phục Hy, La Bàn chưa sử dụng sẽ biến mất)

 

Người chơi thiết lập xong thưởng cao quý tầng hiện tại (thưởng hiếm cần đạt số tầng chỉ định mới mở khóa), thì có thể tiêu La Bàn Phục Hy để tìm kiếm (Mỗi lần mở một ô tiêu 1 La Bàn), mỗi tầng đều có 1 Bảo Vật cao quý, và 35 Bảo Vật thường. Sau khi nhận được bảo vật cao quý có thể chọn tới tầng tiếp theo hoặc tìm nốt bảo vật còn lại.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ