Tải Game

Chuỗi sự kiện Mừng ngày lễ Quốc Khánh 2/9

31/08/2019

Chuỗi sự kiện Mừng ngày lễ Quốc Khánh 2/9

 

1. Sự kiện rơi vật phẩm đặc biệt

2. Sự kiện trao đổi Pháo Hoa lấy các vật phẩm khác có giá trị lớn khác:

  • Thời gian: Từ ngày 02.09 - 05.09
  • Phạm Vi: All Server
  • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng Pháo Hoa có từ hoạt động quét ải hoặc các sự kiện khác để đổi lấy các vật phẩm giá trị lớn giúp tăng cường sức mạnh chiến đội.

3. Sự kiện tích lũy đăng nhập

  • Thời gian: Từ ngày 02.09 - 05.09
  • Phạm vi: All server
  • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, đăng nhập sẽ nhận được Pháo Hoa cùng các loại tài nguyên khác.

4. Tích lũy nạp reset ngày

  • Thời gian: Từ ngày 02.09 - 05.09
  • Phạm vi: all server
  • Nội dung: trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt là Pháo Hoa.

5. Lật thẻ danh tướng

- Thời gian: Từ ngày 02.09 - 08.09

- Phạm vi: All server

- Nội dung: trong thời gian sự kiện, sử dụng Kim Cương để lật thẻ tướng, lật đủ 3 thẻ sẽ nhận được mảnh tướng.

Sau đó tiếp tục sử dụng Kim Cương để nhân bội lượng mảnh nhận được lên. Tối đa nhận được cho mỗi lượt nhận là 32 mảnh.

 

 

Trân Trọng
-Tiểu Vũ-

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ