Tải Game

BIG UPDATE 8.0: THIÊN TRẬN KỲ BIẾN

29/03/2020

BIG UPDATE 8.0: THIÊN TRẬN KỲ BIẾN

Ngày 30/3/2020, Dị giới đón chào Big Update 8.0 - Thiên Trận Kỳ Biến như sau:

 

1.  Mở Khiêu chiến Tháp Vô Tận
1)  Chiến đội Lv23 mở


2)  Có thể không ngừng đột phá số tầng, thử thách giới hạn của bản thân


3)  Đột phá số tầng chỉ định sẽ nhận lượng lớn thưởng


4)  Khiêu chiến Tháp Vô Tận sẽ tự động khiêu chiến

 

2.  Mở hệ thống tăng sao Thiên Mệnh
1)  Kích hoạt Thiên Mệnh sẽ mở sau khi max số sao thức tỉnh tướng
2)  Tăng Thiên mệnh Tướng, có thể tăng thêm thuộc tính đội hình Tướng

 

3.  Điều chỉnh thuộc tính buff tăng sao toàn bộ tướng, sửa bậc tăng sao, thêm yêu cầu Vàng khi tăng sao
 

4.  Điều chỉnh hiệu ứng Vũ Khí toàn bộ tướng, mở rộng bậc Thức Tỉnh-Thiên Mệnh
 

5.  Điều chỉnh thuộc tính phụ thức tỉnh cộng hưởng Thần Binh, thêm thuộc tính giới hạn cộng hưởng bậc Thiên mệnh
 

6.  Thêm thuộc tính Chú Linh, thuộc giới hạn cộng hưởng bậc Thiên mệnh
 

7.  Tăng thuộc tính ngọc 8-9, giảm yêu cầu cấp khảm ngọc 10
 

8.  Điều chỉnh toàn bộ độ khó ải, khiêu chiến, độ khó PB tăng 3-10%
 

9.  Mở Tọa Kỵ mới Kinh Phàm, Thanh Tĩ, binh thư Tôn Tẫn, Ngô Tử, điều chỉnh và giảm cấp mở một số Tọa Kỵ
1)  Chiến đội lv15 mở Phi Sa, Bôn Lôi
2)  Chiến đội lv 20 mở Nhiếp Ảnh, Đan Đỉnh
3)  Chiến đội lv25 mở Kinh Phàm, Thanh Trĩ
4)  Chiến đội lv 35 mở Ô Vân, Liêu Nguyên
5)  Chiến đội lv50 mở Dạ Chiếu, Tuyết Tẩu

 

10.   Cấp NPC Quốc Chiến so với cấp trung bình giảm 4-8 cấp
 

11.   Sửa lỗi người chơi phản quốc bị xóa khỏi BXH
 

12.   Sửa lỗi người chơi không phải Chúa Công TOP1 đáu trường không hiển thị hình tượng Chúa Công và lệnh Viễn Chinh
 

13.   Sửa lỗi giới hạn HP BOSS thế giới bất thường, không thể chiến đấu
 

14.   Sửa văn bản mô tả phù shop Loạn Thế trong đặc quyền VIP
 

15.   Đấu trường thêm tăng tốc chiến đấu, xóa nút “bỏ qua”
 

16.   Sửa lỗi rơi hồn thạch bất thường
 

17.   Lì xì quân đoàn thêm lì xì tướng SSS, hủy lì xì tướng 10 sao, sửa thành tướng kích hoạt Thiên Mệnh nhận lì xì
 

18.   Sửa lỗi di tích thượng cổ, nếu chiến đáu quá thời gian thì toàn đội bị tiêu diệt
 

19.   Sửa lỗi khi đồng bộ dữ liệu lsv, khiêu chiến quân đoàn xuất hiện bất thường
 

20.   Thêm lượt điểm kim cho V1-5
 

21.   Ưu hóa các vấn đề khác
 

Về Tướng:
1.  Sửa công thức trưởng thành toàn bộ tướng, điều chỉnh cân bằng
2.  Hủy hệ thống trưởng thành cấp kỹ năng, sửa thành sao tướng = cấp kỹ năng (sau update hoàn lại lượng vàng dùng để nâng cấp tướng)
3.  Tăng mạnh điểm trưởng thành kỹ năng tướng
4.  Điều chỉnh cách hiển thị bậc kỹ năng, thêm xem trước hệ số công kỹ năng
5.  Điều chỉnh các loại buff tướng và quái ví dụ như thời gian duy trì (sửa full tướng)
6.  Kỹ năng tướng hoặc định vị điều chỉnh
1)  Tăng DPS của Hoa Hùng, Ngụy Diên, Đổng Trác
2)  Hệ số công của Đại Kiều chuyển từ hỗ trợ sang tấn công
3)  Hệ số công của Tôn Thượng Hương chuyển từ hỗ trợ sang tấn công
4)  Trong thời gian Lỗ Túc dựng khiên kháng toàn bộ s.thương vật tăng công đôi (Trước là công phép)
5)  Giảm số lượng cung binh trong giai đoạn đầu của Tuân Úc, tăng s.thương cung binh
6)  Lữ Bố biến thân tăng hệ số kỹ năng, không tăng thời gian choáng và hút năng lượng nữa
7)  Băng trận của Qucash gia không thêm đóng băng mà tăng sát thương
8)  Thủy Kính triệu hồi Rùa thêm 40% giảm tốc
9)  Chân Mật sau khi liên kích thêm 3s tốc công
10)  Hiệu ứng phá giáp trong liên kích của Hạ Hầu Đon sẽ kích hoạt ngay khi phóng kỹ năng
11)  Hiệu ứng hình ảnh Liệt Diệm đường thẳng của Lữ Mông tăng diện tích

 

BQT Dị Tam Quốc

Kính báo!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ