Tải Game

MINIUPDATE THÁNG 6.2020

08/06/2020

MINIUPDATE THÁNG 6.2020

Thời gian: 13h40 ngày 9/6/2020

 

1. Ưu hóa tính năng Chiến Xa
    1)Tăng thuộc tính Hào Quang linh kiện Chiến Xa toàn tướng
    2)Tăng tỷ lệ kế thừa, chuyển hóa Chiến Xa nhận từ tướng xuất trận
    3)Tăng thêm Lực Công khi tăng cấp Chiến Xa
    4)Kỹ năng Chiến Xa tăng mạnh, tăng cấp sao liên quan đến cấp kỹ năng trưởng thành, bộ hoàn chỉnh mở khóa Choáng/Đóng Băng tỷ lệ công thường
    5)Kỹ năng Máy Bắn Đá tăng mạnh, tăng cấp sao liên quan đến cấp kỹ năng trưởng thành, bộ đồ hoàn chỉnh mở khóa  Choáng/Đóng Băng phạm vi tỷ lệ kỹ năng
    6)Kỹ năng Xe Nỏ tăng mạnh, tăng cấp sao liên quan đến cấp kỹ năng trưởng thành, bộ đồ hoàn chỉnh mở khóa Choáng/Đóng Băng đơn thể tỷ lệ kỹ năng
    7)Tăng cấp linh kiện hiện có thể dùng linh kiện loại khác

 

2. Ưu hóa thưởng Công Huân Quốc Chiến
    1)Cài đặt cấp thưởng mới, cấp càng cao, thưởng càng phong phú
    2)Điều chỉnh nội dung thưởng Công Huân, tăng chất lượng

 

3. Điều chỉnh ưu hóa Lệnh Viễn Chinh Quốc Chiến (Chú ý: cập nhật lần này sẽ xóa Lệnh Viễn Chinh hiện có)
    1)Lệnh Viễn Chinh sửa thành số lần tích lũy, tối đa tích lũy 5 cái, và Lệnh Viễn Chinh mà chúa công tại vị dùng vẫn có thêm Quân Tiên Phong, Lệnh Viễn Chinh không thể mua lượt, dùng miễn phí.
    2)21h hàng ngày khi tổng kết Đấu Tường, TOP3 theo thứ tự lần lượt nhận 2,1,1 Lệnh Viễn Chinh.
    3)Thêm thưởng Lệnh Viễn Chinh BXH Công Huân quốc gia này mỗi ngày, 24h mỗi ngày khi tổng kết BXH Công Huân quốc gia này, TOP3 theo thứ tự lần lượt nhận 2,1,1 Lệnh Viễn Chinh.
    4)Lệnh Viễn Chinh tích lũy có thể lưu, không mất đi.

 

4. SS bán ở Shop Hồn Thạch sẽ xóa giới hạn cấp chiến đội
5. Ưu hóa tầng mây Quốc Chiến hiển thị bất thường
6. Ưu hóa tự động chuyển hình ảnh, lần đầu tự động dịch chuyển  sẽ mặc định là tự động chiến đấu và mở tốc độ lớn nhất có thể đạt được
7. Ưu hóa hiển thị giao diện Chú Linh, Tăng Sao,…
8. Ưu hóa thêm xem trước đúc trang bị, ngọc
9. Ưu hóa mua vật phẩm ở shop, Đá Thiên Tinh, Đá Thần Chú, Đá Chú Linh mua từ các Shop có thể mua nhận trực tiếp, không bán theo hình thức rương.
10. Ưu hóa thêm nhắc nhở đợi nhận thưởng


Ưu hóa khác
1. Khi kết thúc Quốc Chiến, NPC chiếm lĩnh tăng hình ảnh NPC
2. Man Tộc Xâm Lược mặc định mời bạn bè 1 lần
3. La Bàn Phục Hy điều chỉnh ngày thứ 2 mở server hiển thị
4. Nhấn lâu gỡ có thể gỡ nhanh tất cả trang bị

 

BQT Dị Tam Quốc trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ